ความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับแบรนด์

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นบนโลกนับร้อยทุกวัน และมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ผ่านตลาดที่มีการแข่งขันสูง ตลาดในปัจจุบันไม่ได้ใกล้เคียงกับ

สิ่งที่ผลิตภัณฑ์เมื่อร้อยปีก่อนต้องเผชิญ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณต้องผ่านการทดสอบและใช้งานได้นานหลายปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ

พยายามเข้ามาแทนที่คุณ
ความสำคัญอยู่ใน Product Innovation ซึ่งเป็นคำหลักที่จะนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

วิธีที่คุณจะแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคมี มีคำถามสำคัญ 3 ข้อที่ต้องถามเมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

1. ความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ นี้จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายของคุณหรือไม่?

2. เปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ ในท้องตลาด ดีกว่าอย่างไร? ต้องแน่ใจว่าได้ทราบถึงข้อดีอย่างแน่ชัด รวมถึงราคาหรือคุณภาพ
3. เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณต้องชัดเจนพอที่จะแยกคุณออกจากคู่แข่งได้ จะต้องน่าสนใจมากพอที่ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ของคุณเหนือสิ่งอื่นใด 

เอกลักษณ์ต้องเข้าใจง่ายและดีเพียงพอที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเดินทางของคุณสู่การสร้างพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่แล้ว


นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ผู้บริโภครู้ว่าพวกเขาต้องการสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมาก่อน นวัตกรรมเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์

มีแง่มุมใหม่และดีขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และรูปลักษณ์ใหม่ ความจริงที่สำคัญมากคือการฟังลูกค้าเสมอ ค้นคว้าบทวิจารณ์เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่พวกเขาพูด และคุณจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร การวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เป็นกุญแจสำคัญที่จะรู้ว่าสิ่งที่ขาดหายไปในตลาดที่คุณจะเข้าสู่ตลาดในปัจจุบัน โปรดจำไว้ว่า ท้ายที่สุดแล้ว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ดีที่สุด

กับนักประดิษฐ์ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค


โดย นายยศพัทธ์ ปรมัตถกิจจาการ.

ผู้ก่อตั้ง / MD / โค้ชนวัตกรรมธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด
Visitors: 786,717