จัดการประชุมทางไกลรูปแบบดิจิตอลด้านการจัดการนวัตกรรม


บริการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์หรือจัดการประชุมทางไกลรูปแบบดิจิตอลด้านการจัดการนวัตกรรม   เป็นผู้จัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อรับรองหลักสูตรหรือพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงเป็นวิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการในการสร้างผู้บริหารวิสาหกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม โทร. 089-457-9632


 

Visitors: 786,718